Vol858模特小蛮妖Yummy杭州旅拍红色丝绸古装服露白嫩肌肤诱惑写真81P小蛮妖画语界

Vol858模特小蛮妖Yummy杭州旅拍红色丝绸古装服露白嫩肌肤诱惑写真81P小蛮妖画语界

能通水道,水源即清,而诸经之湿热皆从小便泄去,故导赤散用之。甘淡微苦平,无毒。

赤蜜味酸,食之令人心烦,惟降火药用之。产粤东新会,陈久者良。

而《本经》又云,久服轻身耐老,是指素多湿热者而言,不可一律而推。根治冻疮皱裂,煮汤渍之良。

煎汤主妇人白带。而斩获时遇雨色变者,食之令人作呕,能伤胃气。

疳蚀疥癣,磨汁涂之。《本经》主五内邪气,胃中热气,面赤酒,鼻白癞,赤癞疮疡。

一种二月生荚,其荚飘零,故谓零榆。凡开提之药,补益之药,无不宜之。

Leave a Reply