❤️嫩草影院网址官网

❤️嫩草影院网址官网

不用温热,恐又动火故也。又分七伤∶曰阴寒;曰阴痿;曰里急;曰精速;曰精少,阴下湿;曰精滑;曰小便苦数,临事不举。

重按至筋骨之分,则热蒸手极甚,轻摸之则不热,是热在筋骨间也。盖外感风寒,邪在太阳阳明属表,则发热。

赵以德谓顺静宁谧者水之化,动扰挠乱者火之用。 未愈者,仍根据前法治之,然亦少有,至于再三发者,更少有也。

会厌痛,详下喑门。蜒蚰入耳,盐擦耳内,或硼砂、胆矾等分为末吹,即化水。

木香、郁金二味,气郁痛者倍木香,血郁痛者倍郁金,为末,每服二钱,老酒下,虚者加人参。大抵胸为清阳之分,浊阴干之则气不行,为虚痞,甚则痰涎停聚为实痞,更甚则痛也。

盖肝喜冲逆,主疏泄,气得上下时通也。凡外感风寒,治宜辛散,所谓肺欲辛也。

Leave a Reply