Vol828女神Carol小肥莹性感黑色高领轻透上衣配黑丝吊袜极致魅惑写真73P小肥莹尤蜜荟

Vol828女神Carol小肥莹性感黑色高领轻透上衣配黑丝吊袜极致魅惑写真73P小肥莹尤蜜荟

 凡心腹卒痛霍乱中恶,气逆喘急者并宜。桃树上胶最通津液,能治血淋、石淋、痘疮黑陷,必胜膏用之。

拣去闭口者,否则令人躁闷。 又入盐少许,治冷气心痛,下咽则安。

麻茎烧灰点痣去恶肉,又治小儿盐哮,以淡豆腐蘸麻茎灰食之。生熟各随本方。

入调补药用白蜜,泻火药用赤蜜。甘淡平无毒。

故男子虚损,肾衰阳痿,梦中失精,遗溺白浊方多用之。发明橘核沉降入足厥阴,与青皮同功。

粪清灌之亦生一名核桃,又名羌桃甘平温无毒。 然枸杞未尝无刺,但树小则刺多,树大则刺少。

Leave a Reply