No154刘嘉琦蜜桃女神再度来袭写真集39P刘嘉琦爱尤物

No154刘嘉琦蜜桃女神再度来袭写真集39P刘嘉琦爱尤物

初宜服神授卫生汤,里实者服双解贵金丸,外用离宫锭涂之即消。齿根胀痛腐烂,时出脓血,若口臭甚者,胃火盛极上攻所致也,宜服玉池散,外用雀麦连梃一把,苦瓠三十片洗净,将麦剪长二寸,以瓠叶里作五包,广一寸,厚五分,三年陈醋渍之,至日中时,以两包火中炮炙令热,纳口中熨齿外,冷更易之。

不可过洗,过洗则伤水,皮肤破烂,难生肌肉敛口矣。(犀角地黄汤)犀角镑丹皮生地白芍水煎服。

气实之人,大渴便秘者,宜服内疏黄连汤通利之;老弱之人,宜服内补十宣散,令其速溃,若溃迟恐透内膜。初起咽喉肿塞疼痛,汤水难咽,语言不出,牙关紧急,此属险候。

 虽然中极穴即膀胱募也,今人间有中极穴或浮肿、或隐痛者,所见证候,竟同小肠痈,治法亦当按小肠痈治之可也。疳久下痢名疳痢,香连导滞功最良,青陈厚朴川连草,查麴木香槟大黄。

宜豫服人参养荣汤补之,外贴蟾酥饼子,陀僧膏盖之。疟疾痰饮多呕逆,面黄目肿胸膈膨,痰盛清脾加橘半,饮盛加苍倍人苓。

疏解散治感冒惊,羌活苏叶及防风,枳前胡黄连芍,杏仁僵蚕甘草同。未脓皮先腐烂,时流清水,肌肉冰冷,轻者木痛,重者毒气将陷,全不知疼。

Leave a Reply