asmr足控语音

asmr足控语音

关前为阳,脉当九分而浮,若连并而上至鱼际者为溢,溢则外关内格,是为阴乘。若季札闻乐所言,是又闻法之第一义也。

手太阳经小肠脉,小指之端起少泽,循手外廉出踝中,循臂骨出肘内侧,上循外出后廉,直过肩解绕肩甲,交肩下入缺盆内,向腋络心循咽嗌,下膈抵胃属小肠,一支缺盆贯颈颊,至目锐却入耳,复从耳前仍上颊,抵鼻升至目内,斜络于颧别络接。 兹以产后发热,专责血虚,殊有漏义。

 及《脉书》一行,于是敛肃而相告曰∶诚不易也。黄帝问曰∶五运之数,土主甲己,金主乙庚,水主丙辛,木主丁壬,火主戊癸,愿问其所始也。

余始撰《活人总括》、《婴儿指要》,俗皆以沽名讥。虚烦俗名为暴燥,左寸虚数作心烦;左关虚数为胆冷,病后逢之血气亏。

如病在太阳,感太阳之热化者,则曰太阳病,病在阳明,感阳明之燥化者,则曰阳明病,而无分风与寒矣。谓春宜用升,以助生气;夏宜用浮,以助长气,秋时宜降,以顺收令;冬时宜沉,以顺封藏。

 又一邻女,年十三四,始出痘,至七八日,浆尚未化,医措药竟。次日即不能言,口唾涎,药亦不受,病三日而死。

Leave a Reply