Vol124混血嫩模Suki私房内衣全脱露傲人豪乳两手遮点极致诱惑32PSuki蜜桃社

Vol124混血嫩模Suki私房内衣全脱露傲人豪乳两手遮点极致诱惑32PSuki蜜桃社

 表里无阳,内外俱阴,惟有昼日烦躁不得眠,一假阳证,则是独阴自治于阴分,孤阳自扰于阳分,非相胜乃相离也,故以干姜附子汤,助阳以配阴。 盖渴而饮水多之喘,与不渴而灌之亦喘,其由虽不同,而致病则一也。

 朱震亨曰:太阳病、表未解而攻里,里已虚矣。 太阳中风,表邪也。

水灌者,以水浇洗也。 又当以瓜蒂散重剂主之也。

论中以呕为轻,以哕为重。大枣煮汁,去渣炼膏,救小儿脾虚胃寒,不能药者。

 程知曰:下之而阳邪内结,则以陷胸攻之;阴邪内结,则以泻心开之;至虚热上烦,则以栀豉涌之。一以顾其脾胃,一以缓其峻毒,得快利后,糜粥自养,一以使谷气内充;一以使邪不复作,此仲景用毒攻病之法,尽美又尽善也。

 里热饮盛,不可单用桂枝解肌,故兼以利水,惟五苓有全功耳!程应旄曰:微热字,对下条发热字看,彼以发热在表,则知犯本未深,故邪热蓄而拒水。不须附子者,以汗虽多,而未至于亡阳;不须芍药者,以汗已止,而嫌其敛阴也发汗后,其人脐下悸者,欲作奔豚,茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

Leave a Reply