Vol588嫩模萌奈子高开衩古韵旗袍配黑丝裤袜真空侧露豪乳诱惑写真35P萌奈子爱蜜社

Vol588嫩模萌奈子高开衩古韵旗袍配黑丝裤袜真空侧露豪乳诱惑写真35P萌奈子爱蜜社

生地黄汤治妊娠食酒面,五辛积热,小儿生下,遍体面目皆黄也。后吐苦水,而口亦苦,用龙胆汤,以清肝火;四君子汤,以补脾土而痊。

又服化痰止搐之药,而痰搐益甚,睡而露睛,手足微冷。一小儿伤食,发热面赤,抽搐呕吐,气喘唾痰,此饮食伤脾,肺气虚弱所致,用六君子汤,炒黑黄连、山栀各二分,一剂顿愈。

流珠形∶主饮食所伤,内热欲吐,或肠鸣自利,烦躁啼哭,用助胃膏消饮食分阴阳。嗽而唾痰涎乳者,以白饼子下之。

毕姻后,又用功过度,朝寒遍体如冰,暮热遍身如炙,朝用补中益气汤加姜、桂,暮用八味丸加五味子一小儿十三岁,壮热便秘,服清凉饮,愈而复作,服地骨皮散,更潮热。 且妊娠每月各有经脉滋养,一月属肝,二月属胆,三月属心,四月属小肠,五月属脾,六月属胃,七月属肺,八月属大肠,九月属肾,十月属膀胱,多因妊娠时受患而作也。

 若饮热乳而泻黄者,湿热壅滞也,用四苓散;如不愈,或反甚者,元气复伤也,用白术散。余用五味异功散,十余剂而愈。

口中气温,大便酸臭,积痛也,用下积丸治之。用补中益气汤,及六味地黄丸,而痊。

Leave a Reply