Vol583女神绮里嘉Carina杭州旅拍浴室白衬衫半脱露性感内衣诱惑写真86P绮里嘉美媛馆

Vol583女神绮里嘉Carina杭州旅拍浴室白衬衫半脱露性感内衣诱惑写真86P绮里嘉美媛馆

曰:同一击仆偏枯,神昏不语等证,有邪证邪脉可据者。 此则精神不衰,饮食如常,定是膀胱素有伏热,亦有心移热于小肠,肝移热于脬而遗者,是热动于中,关门不禁也。

或曰闺中妇女,多罹此疾,何含沙射影之有? 今得地黄补水,又能滋肝,肝主宗筋,乃阳物之根也。

寒邪外入图说今以一圈白色,喻人身一团正气,黑色喻外入之寒邪。二三剂,或五七剂至十剂后,更以十剂为末,水叠丸。

易水老人,亦以霍乱转筋吐泻,乃阴阳交错不和,不可与分毫粥饮。 问曰:两足冷如冰,不能步履,服桂、附、除湿药不效,而更甚者,何故?

法宜峻补其阳,方宜四逆汤以回其阳,阳气复回,而精气自然上充也。此条上、中、下三部俱备,学者不必定要全见,而始用此方,活法圆通,人贵于知机耳。

白通汤即四逆汤去甘草而加葱白,以葱白辛温,合姜、附能通周身上下之阳气,为治阳隔于上的要药。 成讷张咏进豨莶丸表,言豨莶治中风良愈,亦从风治。

Leave a Reply